Struktura

Pubblicato: Marte, 11 Shkurt 2020

SHKOLLA VINÇENC PRENDUSHI   VITI SHKOLLOR 2021-2022

Në shkollë mësojnë aktualisht 761 nxënës të ndarë në 27 klasa.

Klasat e AF :

Klasa  I a, b, c ; klasa II a, b, c ; klasa III a, b, c ; klasa IV  a, b, c ; klasa V a, b, c.

Klasat në AMU:

Klasa VI a, b, c ; klasa VII  a, b, c ; klasa VIII  a,b, c ; klasa IX a, b, c.

Në dispozicion të nxënësve përveç 28 klasave janë edhe:

• Biblioteka e shkollës.

• Dy salla të informatikës të pajisura me kompjutera.

• Dy klasa ku zhvillohet ora e muzikës, pajisur me vegla muzikore.

• Një laborator ku zhvillohet lënda e fizikës dhe e kimisë.

• Salla e televizorit.

• Dy palestra ku zhvillohen orët e fiskulturës dhe aktivitete të ndryshme sportive. Pranë palestrës është dhe infermieria (ndihma e shpejtë).

• Dy salla për mësuesit.

• Një sallë pritjeje.

• Një sallë e artit dhe teknikës.

• Një sallë – ekspozitë e përhershme me punët artistike të nxënësve.

• Rreth shkollës ka lulishte dhe zona të gjelbëruara.

Shkolla qëndron e hapur nga ora 7.30 deri me 13.20, nga e hëna në të premten.