Mësimet e ditës së premte 22.05.2020

Pubblicato: Premte, 22 Maj 2020

Kliko për të shikuar mësimet e ditës sotme

 

 

Detyra të zgjidhura nga nxënësit

Gjuhë shqipe Kl II A  Tema: Permbajtja e pjesës “Lojë në tryezë”   Grupi 1

Dituri natyre Kl II A   Tema: “A lëviz dielli”  Grupi 1