Mësimet e ditës së martë 17.03.2020

Pubblicato: Marte, 17 Mars 2020

Në lëndën Edukim Fizik mësuesi sugjeron për nxënësit të shikojnë këto dy video ku mund të këndojnë dhe kërcejnë

Këngë

Kërcim